Donatie

Als stichting zonder winstoogmerk zijn wij grotendeels afhankelijk van giften. Wij streven naar volledige transparantie en lage bedrijfskosten, zodat alle donaties daadwerkelijk aan therapie met ezels besteed wordt.

Mocht je wat kunnen missen, een ouwe sok met geld of een paar euro’s tussen de bank uit kunnen vissen? Wij houden ons van harte aanbevolen!

Ons rekeningnummer: NL55INGB0007090991 t.n.v. Stichting Intent. Als je je naam erbij vermeldt dan zetten we je op onze lijst van donateurs.

En vergeet niet, we doen het samen, voor een liefde volle toekomst voor de kinderen en dieren en alles wat leeft!